Νόμος 2853/1922 - Άρθρο 30

Άρθρο 30


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εφ' όσον δια την εκτέλεσιν των περί ων προβλέπει ο παρών Νόμος έργων, καθίσταται αναγκαία η σύστασις δουλειών, αυτές συνιστώνται δια βασιλικού διατάγματος, προκαλουμένου υπό του Υπουργού της Συγκοινωνίας, επί τη βάσει διαγράμματος εμφαίνοντος τα κτήματα, εφ' ων συνιστώνται οι δουλείες και πίνακα καθορίζοντος το είδος και την έκταση της εφ' εκάστου κτήματος συνιστώμενης δουλείας.

 

Περί της τυχόν εκ της συστάσεως των δουλειών και του περιορισμού του δικαιώματος της ιδιοκτησίας επερχόμενης ζημίας, ως και περί του ποσού της καταβλητέας αποζημιώσεως αποφαίνεται ο αρμόδιος Πρόεδρος Πρωτοδικών επί τη αιτήσει του επισπεύδοντος ή των ενδιαφερομένων ιδιοκτητών ή άλλων δικαιούχων, κατά τις διατάξεις των άρθρων 24 και επομένων του παρόντος, ως αυτές ερμηνεύθηκαν και συμπληρώθηκαν δια του από [Ν] 12-05-1923 νομοθετικού διατάγματος περί ερμηνείας και συμπληρώσεως των γενικών περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως Νόμων αποκλειομένων εν πάση περιπτώσει των προσωρινών μέτρων επί τε των απαλλοτριώσεων και επί της συστάσεως δουλειών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 4 του από 10-12-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 385/Α/1923).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.