Νόμος 2853/1922 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Θεωρούνται υδραυλικά έργα δημοσίας ωφελείας τα' αφορώντα:

 

α) Αποξήρανση ελών, αποστράγγιση ή εξυγίανση ελωδών εκτάσεων, αποξήρανση ή διευθέτηση λιμνών,

 

β) Υπεράσπιση συνοικισμών, εξασφάλιση παραγωγικών εκτάσεων και προστασία συγκοινωνιών από πλημμυρών, χειμάρρων και ποταμών,

 

γ) Ανεύρεση, συλλογή, μεταφορά και αποχέτευση ύδατος δι' αρδεύσεις και υδρολιπάνσεις,

 

δ) Υδρεύσεις και εξυγιάνσεις πόλεων και συνοικισμών εν γένει,

 

ε) Στερεοποίηση ολισθαινόντων ή καταρρεόντων εδαφών εκ της ενεργείας των υπογείων ή επιφανειακών υδάτων,

 

στ) Ίδρυση και βελτίωση συγκοινωνιών εσωτερικής ναυσιπλοΐας επί ποταμών και διωρύγων.

 

Αρμόδιος προς χαρακτηρισμό του υδραυλικού έργου, εν περιπτώσει αμφισβητήσεων, είναι ο Υπουργός της Συγκοινωνίας, μετά γνωμοδότηση του Συμβουλίου των Δημοσίων Έργων.

 

Τα έργα ταύτα υπάγονται εις την αρμοδιότητα του Υπουργείου της Συγκοινωνίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.