Νόμος 2819/00 - Άρθρο 24

Άρθρο 24


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού όλων των ειδικοτήτων των Τομέων και των Γραφείων Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων, που έχουν συναφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 20 και τη διαδικασία του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994, καθώς και της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 2266/1994 είτε εξακολουθούν να ισχύουν είτε έχουν λήξει την 31-12-1999 και μεταγενέστερα, καθώς και όμοιες συμβάσεις που έχουν συναφθεί για τη στελέχωση των Τομέων και των Γραφείων Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου 2190/1994, παρατείνονται αυτοδίκαια μέχρι 07-09-2000.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.