Νόμος 2742/99 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Τροποποίηση του άρθρου 24 του νόμου 2508/1997


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 24 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η εδαφική έκταση που καθορίζεται ως περιοχή ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης πρέπει να είναι ενιαία και να έχει ελάχιστη επιφάνεια εκατό (100) στρέμματα. Δεν θεωρείται ενιαίο η έκταση που διακόπτεται από εγκεκριμένες εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές ή κοινοτικές οδούς. Δεν συνυπολογίζονται στην επιφάνεια της έκτασης που καθορίζεται ως περιοχή ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης τα ρέματα, οι εκτάσεις που απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν για οικιστικούς σκοπούς (ιδίως δασικές εκτάσεις, αρχαιολογικοί χώροι, βιότοποι) και οι οποίες παραμένουν εκτός σχεδίου και οι μη εγκεκριμένες οδοί που τυχόν περιλαμβάνονται στην έκταση αυτή}

 

2. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 16 του άρθρου 24 του ίδιου νόμου προστίθεται η φράση: η οποία για τις περιπτώσεις αυτές ισχύει για τρία (3) έτη από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Η λέξη διετία του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 16 του άρθρου 24 του ίδιου νόμου αντικαθίσταται με τη λέξη τετραετία.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.