Νόμος 2736/99 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Εμπράγματη εξασφάλιση δανείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την εξασφάλιση των δανείων, που χορηγούνται από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, εγγράφεται στο ακίνητο του δανειολήπτη υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Η δαπάνη εγγραφής και εξάλειψης της υποθήκης ή της προσημείωσης υποθήκης βαρύνει τον δανειολήπτη.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, καθορίζονται οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου αυτής.

 

2. Όπου σε διατάξεις νόμων ή κανονισμών που αφορούν δανειοδοτικά προγράμματα του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας αναφέρεται η λέξη υποθήκη προστίθενται οι λέξεις ή προσημείωση υποθήκης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.