Νόμος 2736/99 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Ρυθμίσεις ομαδικών απολύσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 5 του νόμου [Ν] 1387/1983 (ΦΕΚ 110/Α/1983) προστίθεται παράγραφος 5, που έχει ως εξής:

 

{5. Η διαδικασία ομαδικών απολύσεων του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται στους εργαζόμενους που απολύονται λόγω διακοπής των εργασιών της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, κατόπιν πρωτοδίκης δικαστικής απόφασης.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1387/1983 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{2. Ο εργοδότης οφείλει:

 

α) να παρέχει στους εκπροσώπους των εργαζομένων όλες τις χρήσιμες πληροφορίες και

β) να τους ανακοινώνει εγγράφως:

 

α)α) τους λόγους του σχεδίου απολύσεων,

β)β) τον αριθμό και τις κατηγορίες των υπό απόλυση εργαζομένων,

γ)γ) τον αριθμό και τις κατηγορίες των συνήθως απασχολούμενων εργαζομένων,

δ)δ) το χρονικό διάστημα στο οποίο πρόκειται να γίνουν απολύσεις,

ε)ε) τα κριτήρια για την επιλογή των εργαζομένων που θα απολυθούν.}

 

Οι παραπάνω υποχρεώσεις εφαρμόζονται ανεξάρτητα αν η απόφαση για τις ομαδικές απολύσεις λαμβάνεται από τον εργοδότη ή από επιχείρηση που ελέγχει τον εργοδότη.

 

Για παραβάσεις των υποχρεώσεων της ενημέρωσης, διαβούλευσης και κοινοποίησης δεν λαμβάνεται υπόψη, ως δικαιολογία, το επιχείρημα του εργοδότη ότι η επιχείρηση που έλαβε την απόφαση για ομαδικές απολύσεις δεν του παρέσχε τις αναγκαίες πληροφορίες. Η έλλειψη ενημέρωσης του εργοδότη από την επιχείρηση, που έλαβε την παραπάνω απόφαση, δεν αίρει την υποχρέωσή του.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.