Νόμος 2725/99 - Άρθρο 63

Άρθρο 63: Καθορισμός κλάδων άθλησης για επαγγελματίες αθλητές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, μετά από εισηγήσεις της οικείας ολομέλειας των σωματείων που διατηρούν τμήμα αμειβομένων αθλητών και της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, μπορεί να ορίζεται ότι τα τμήματα αμειβομένων αθλητών συγκεκριμένου κλάδου άθλησης μπορεί να μετατρέπονται ως αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, για την ίδρυση, την οργάνωση και τη λειτουργία των οποίων εφαρμόζονται οι διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και οι διατάξεις του παρόντος και των σε εκτέλεση αυτού εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων. Στις εισηγήσεις αυτές περιλαμβάνονται υποχρεωτικά οικονομοτεχνικά στοιχεία βιωσιμότητας του συγκεκριμένου κλάδου άθλησης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.