Νόμος 2556/97 - Άρθρο 27

Άρθρο 27


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά το τέλος του α' εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Αν δεν υπάρχει Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας, μετέχει ένας από τους άλλους Γενικούς Διευθυντές του Υπουργείου που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας.}

 

2. Στο άρθρο 39 του νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997) μετά το τέλος του α' εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 39 προστίθεται β' εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Εφέσεις κατά πειθαρχικών αποφάσεων Διοικητικών Συμβουλίων Νοσοκομείων που έχουν ασκηθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997) και εκκρεμούν ενώπιον Περιφερειακών Πειθαρχικών Συμβουλίων, διαβιβάζονται αρμοδίως και εκδικάζονται από το Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο.}

 

3. Η περίπτωση α' της παραγράφου 5 του άρθρου 39 του νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Έναν (1) ανώτερο δικαστικό που ορίζεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ως Πρόεδρο.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.