Νόμος 2518/97

Ν2518/1997: Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2518/1997: Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 164/Α/1997), 21-08-1997.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Έννοια όρων - Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2: Άδεια - Προϋποθέσεις

Άρθρο 3: Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας

Άρθρο 4: Υποχρεώσεις επιχειρήσεων - προσωπικού ασφαλείας

Άρθρο 5: Κατοχή όπλων και οπλοφορία

Άρθρο 6: Στοιχεία αναγνώρισης προσωπικού ασφαλείας

Άρθρο 7: Εποπτεία και έλεγχος

Άρθρο 8: Ποινικές κυρώσεις

Άρθρο 9: Διοικητικές κυρώσεις

Άρθρο 10: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 11: Γραφεία Ιδιωτικών Ερευνών

Άρθρο 12: Κατάργηση διατάξεων

Άρθρο 13: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Ακταίον, 21-08-1997

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.