Νόμος 2190/94 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Επικουρική ασφάλιση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα μέλη και οι τακτικοί υπάλληλοι του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού υπάγονται ως προς την επικουρική τους ασφάλιση στο Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Υπουργείου Εξωτερικών και Προεδρίας της Κυβέρνησης. Όσοι προέρχονται από άλλες υπηρεσίες ή είναι συνταξιούχοι διατηρούν το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και της τυχόν δεύτερης κύριας ασφάλισης της προηγούμενης υπηρεσίας τους.

 

Όσοι μετατάσσονται στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου υπάγονται ως προς την επικουρική τους ασφάλιση στο Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Υπουργείου Εξωτερικών και Προεδρίας της Κυβέρνησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2266/1994 (ΦΕΚ 218/Α/1994), την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2349/1995 (ΦΕΚ 224/Α/1995), την παράγραφο 4 του άρθρου 15 του νόμου 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/2004).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.