Νόμος 2166/93 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Διατήρηση διατάξεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά την εφαρμογή του παρόντος νόμου δεν θίγονται οι διατάξεις:

 

α) του άρθρου 51 παράγραφοι 1, 2, 3, 5 και 7 και των άρθρων 53 έως 55 του νόμου [Ν] 3190/1955 περί εταιριών περιορισμένης ευθύνης και

β) των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 8, του άρθρου 9 και των άρθρων 69 έως 89 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών, όπως ισχύουν, πλην των περιπτώσεων που ορίζονται ειδικά με τις διατάξεις του παρόντος.

 

2. Η ισχύς των διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1297/1972 (ΦΕΚ 217/Α/1972) παρατείνεται από την ημερομηνία λήξεως της μέχρι 31-12-1996.

 

Επιχειρήσεις, που είχαν υποβάλλει αιτήσεις μέχρι 31-12-1992 για υπαγωγή στις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος αυτού και δεν είχε περαιωθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή η σχετική διαδικασία, δύνανται να την ολοκληρώσουν με τις διατάξεις του νόμου εκείνου ή με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

3. Κατά το χρόνο ισχύος του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1297/1972 και προς το σκοπό μετασχηματισμού τους, οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν ή τη διαδικασία μετασχηματισμού του νομοθετικού διατάγματος αυτού ή τη διαδικασία του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.