Νόμος 2072/92 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στα άτομα με ειδικές ανάγκες, τα οποία έχουν ήδη εξετασθεί από οποιαδήποτε πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή του άρθρου 21 και στα οποία έχει χορηγηθεί ποσοστό αναπηρίας 67% και δεν συντρέχουν οι περιορισμοί που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 20, χορηγείται κάρτα δωρεάν διακίνησης, χωρίς καμία άλλη διατύπωση.

 

2. Με εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

 

3. Η ισχύς των άρθρων 20, 21, 22, 23 και 24 άρχεται από 18-09-1990.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.