Νόμος 2065/92 - Άρθρο 74

Άρθρο 74


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις του άρθρου 7 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 896/1937 (ΦΕΚ 395/Α/1937) και της παραγράφου 2)α του άρθρου 100 του νόμου [Ν] 1165/1918 (ΦΕΚ 59/Α/1918) και (ΦΕΚ 73/Α/1918) δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις χρησιμοποίησης σε άλλες χρήσεις ή διάθεσης στην κατανάλωση τυπογραφικών μηχανημάτων και λοιπών ειδών, που έχουν παραληφθεί ατελώς βάσει των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3686/1957 (ΦΕΚ 64/Α/1957) εφόσον καταβληθούν οι αναλογούντες στα είδη αυτά δασμοί και φόροι.

 

2. Η καταβολή των πιο πάνω δασμών και φόρων επί των οποίων δεν θα υπολογιστούν τέλη εκπρόθεσμης καταβολής και λοιπές προσαυξήσεις θα γίνει σε 16 ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη πρέπει να καταβληθεί εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Εκκρεμείς ποινικές και διοικητικές δίκες, καθώς και πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων των τελωνειακών αρχών, που αφορούν είδη της παραγράφου 1 για τις αναφερόμενες σ' αυτή περιπτώσεις, αναστέλλονται μέχρις εξοφλήσεως, σύμφωνα με την παράγραφο 2 των προαναφερόμενων ποσών, οπότε και καταργούνται.

 

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3686/1957 (ΦΕΚ 64/Α/1957) καταργούνται.

 

5. Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.