Νόμος 2065/92 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Απαλλαγές από το φόρο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι υποπεριπτώσεις η' και θ' της περίπτωσης Ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{η. Το εξωιδρυματικό επίδομα, καθώς και το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται η σύνταξη, που καταβάλλεται σε τυφλούς και γενικά σε πρόσωπα, που ευρίσκονται διαρκώς σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και συμπαράσταση άλλων προσώπων (απόλυτος αναπηρία), τα οποία καταβάλλονται στους δικαιούχους από το Δημόσιο ή άλλους ασφαλιστικούς φορείς.

 

θ. Τα ειδικά επιδόματα επικίνδυνης εργασίας: πτητικό, καταδυτικό, ναρκαλιείας, αλεξιπτωτιστών, δυτών και υποβρύχιων καταστροφών, που καταβάλλονται σε αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτες των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας, της πυροσβεστικής υπηρεσίας και του λιμενικού σώματος, καθώς και το επίδομα ναρκαλιείας που καταβάλλεται σε ιδιώτες οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ναρκαλιείας με οποιαδήποτε σχέση στα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας. Επίσης, τα επιδόματα επικίνδυνης εργασίας που καταβάλλονται στους δικαιούχους με βάση την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 1505/1984 (ΦΕΚ 194/Α/1984), καθώς και την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 1711/1987 (ΦΕΚ 109/Α/1987).}

 

2. Οι υποπεριπτώσεις β', ε' και στ' της περίπτωσης Ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955 καταργούνται.

 

3. Η παράγραφος 1 της 1106684/2051/Α0012 από 06-10-1989 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών η οποία κυρώθηκε με την περίπτωση ι)α' της παραγράφου 9 του άρθρου 51 του νόμου 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α/1990) καταργείται.

 

4. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 7 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955 καταργούνται και η παράγραφος 5 αυτού αριθμείται σε 3.

 

5. Απαλλάσσονται της φορολογίας οι μισθοί, συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες, που υπερβαίνει σε ποσοστό το ογδόντα στα εκατό (80%).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 του νόμου 2093/1992 (ΦΕΚ 181/Α/1992).

 

6. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 21 του νόμου [Ν] 1921/1991 (ΦΕΚ 12/Α/1991) προστίθεται περίπτωση ι', που έχει ως εξής:

 

{ι. έντοκους τίτλους, γενικώς, που εκδίδονται από τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως, το Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδοτήσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.