Νόμος 2052/92 - Άρθρο 12

Άρθρο 12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας και με την επωνυμία ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία (ΑΝΕΛ), που έχει την έδρα του στην περιοχή του Ελαιώνα τα όρια της οποίας προσδιορίζονται από την οικεία πολεοδομική μελέτη. Διάρκεια της ανώνυμης εταιρείας Ανάπλασης και Διαχείρισης Ελαιώνα Αττικής ορίζονται τα δέκα χρόνια.

 

2. Η ανώνυμη εταιρεία Ανάπλασης και Διαχείρισης Ελαιώνα Αττικής είναι επιχείρηση κοινής ωφέλειας και λειτουργεί, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Η ανώνυμη εταιρεία Ανάπλασης και Διαχείρισης Ελαιώνα Αττικής δεν υπάγεται στην έννοια του ευρύτερου δημόσιου τομέα και εξαιρείται από την εφαρμογή όλων των διατάξεων νόμων, που διέπουν εταιρείες που άμεσα ή έμμεσα ανήκουν στο Δημόσιο. Την εποπτεία και τον έλεγχο επί της ανώνυμης εταιρείας Ανάπλασης και Διαχείρισης Ελαιώνα Αττικής ασκεί ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

3. Για τα προβλεπόμενα στον παρόντα νόμο θέματα, σχετικά με την ίδρυση και τη λειτουργία της ανώνυμης εταιρείας Ανάπλασης και Διαχείρισης Ελαιώνα Αττικής, εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, όπως ισχύουν εκάστοτε.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.