Νόμος 2008/92 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Αρμοδιότητες του Γενικού Χημείου του Κράτους στον τομέα των πετρελαιοειδών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο νόμο [Ν] 1571/1985 μετά το άρθρο 20 προστίθεται άρθρο 20Α, που έχει ως εξής:

 

{Άρθρο 20Α: Αρμοδιότητες Γενικού Χημείου του Κράτους στον τομέα των πετρελαιοειδών

 

1. Οι αρμοδιότητες του Γενικού Χημείου του Κράτους στον τομέα των πετρελαιοειδών ορίζονται ως εξής:

 

(α) Φυσικοχημικός έλεγχος των πετρελαιοειδών σε όλα τα στάδια της εισαγωγής, διακινήσεως, αποθηκεύσεως, διανομής και εμπορίας.

 

(β) Σύμπραξη με συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλων υπουργείων στις μετρήσεις των πετρελαιοειδών.

 

Στις μετρήσεις περιλαμβάνονται και οι ογκομετρήσεις των δεξαμενών των υγρών καυσίμων και των υγραερίων, καθώς και οι έλεγχοι ακριβείας των ογκομετρητών μεγάλης παροχής υγρών καυσίμων.

 

(γ) Σύμπραξη με συναρμόδιες υπηρεσίες άλλων υπουργείων, για τη σύνταξη προδιαγραφών των πετρελαιοειδών, καθώς και για την εναρμόνιση της εθνικής με την κοινοτική νομοθεσία.

 

2. Οι διατάξεις:

 

(α) άρθρα 4 και 8 του από [ΒΔ] 14-07-1937 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 282/Α/1937)

 

(β) άρθρα 2 παράγραφοι 1 και 4, 4 παράγραφος 3, 5 παράγραφος 2, 7 παράγραφοι 2, 3 και 4 και 8 παράγραφος 2 της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμό [Α] Χ/3268/1959 (ΦΕΚ 84/Β/1959) των Υπουργών Συντονισμού και Οικονομικών, κατά το μέρος, που αφορούν και τις αρμοδιότητες του Γενικού Χημείου του Κράτους καταργούνται.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.