Νόμος 1900/90 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Μεταδημότευση υποψηφίων στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Αυτό το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί από την 1η Αυγούστου του έτους διενέργειας των εκλογών μέχρι την προτεραία της καταθέσεως στο οικείο δικαστήριο της δηλώσεως καταρτίσεως των συνδυασμών. Η απόφαση μεταδημοτεύσεως εκδίδεται υποχρεωτικά εντός της αυτής προθεσμίας και είναι αμέσως εκτελεστή.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.