Νόμος 1892/90 - Άρθρο 68

Άρθρο 68: Αναπτυξιακές εταιρείες και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2473/1953 (ΦΕΚ 199/Α/1953) προστίθεται εδάφιο ε', ως εξής:

 

{ε. Με την ίδρυση αναπτυξιακών εταιρειών με μετόχους το Δημόσιο, τραπεζικά ιδρύματα, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλους οργανισμούς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα. Οι εταιρείες αυτές ιδρύονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΚΕΠΑ. Με όμοιες αποφάσεις καθορίζονται τα κάθε είδους θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των εταιρειών αυτών καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

2. Στο άρθρο 45 του νόμου [Ν] 1563/1985 μετά τη λέξη Δωδεκανήσου προστίθενται οι λέξεις και Γρεβενών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.