Νόμος 1849/89 - Άρθρο 15

Άρθρο 15


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δικαιούχοι σύμφωνα με τον εκάστοτε κανονισμό του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, που υπέβαλαν απογραφικό δελτίο για συμμετοχή σε κλήρωση εργατικών κατοικιών και μετά την κλήρωση μονιμοποιήθηκαν στο Δημόσιο ή στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή στους οργανισμούς του Δημοσίου ή στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, δικαιούνται την εργατική κατοικία που κληρώθηκε, εφ' όσον πληρούν τις λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις.

 

2. Δικαιούνται, επίσης, την κατοικία που τους κληρώθηκε και όσοι μονιμοποιήθηκαν στο Δημόσιο ή στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή στους οργανισμούς του Δημοσίου ή στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης μετά την υποβολή του απογραφικού δελτίου και πριν από την κλήρωση, για κληρώσεις όμως που έγιναν μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

 

3. Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις υποθέσεων που εκκρεμούν στις υπηρεσίες του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας ή σε δικαστήρια και δεν έχει εκδοθεί γι' αυτές αμετάκλητη απόφαση μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

4. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας παραχωρείται στους επιλαχόντες των δικαιούχων, που θα δικαιωθούν την εργατική κατοικία, σύμφωνα με τα ανωτέρω και για κληρώσεις που έγιναν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, κατοικία ανάλογη προς την οικογενειακή τους σύνθεση, σε οικισμό εργατικών κατοικιών ή διαμέρισμα που θα αγοραστεί, εφ' όσον πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.