Νόμος 1558/85 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Αποσπάσεις σε θέσεις μετακλητών υπαλλήλων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η πλήρωση θέσεων του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού, της Γενικής Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου, των πολιτικών γραφείων μελών της Κυβέρνησης και υφυπουργών και των γενικών γραμματέων υπουργείων και γενικών γραμματειών κατά το άρθρο 30 μπορεί να γίνει και με απόσπαση υπαλλήλων από θέση του Δημοσίου ή νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και χωρίς χρονικό περιορισμό της απόσπασης.

 

Οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος με απόσπαση σε θέσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο λογίζεται ότι αποσπάσθηκαν κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και χωρίς χρονικό περιορισμό.

 

2. Οι αποσπάσεις που έγιναν στις μεταφερόμενες από το Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης στο Υπουργείο Πολιτισμού υπηρεσίες και γενικές γραμματείες, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 216/1974, εξακολουθούν να ισχύουν με το ίδιο νομικό καθεστώς.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.