Νόμος 1558/85 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Σύνθεση και λειτουργία του Υπουργικού Συμβουλίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Υπουργικό Συμβούλιο αποτελείται, σύμφωνα με το άρθρο 81 παράγραφος 1 του Συντάγματος, από τον Πρωθυπουργό και τους υπουργούς, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι αναπληρωτές και οι χωρίς χαρτοφυλάκιο υπουργοί. Οι αντιπρόεδροι της Κυβέρνησης είναι μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και όταν απαλλάσσονται από τα καθήκοντα υπουργού, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 4.

 

2. Οι υφυπουργοί δεν αποτελούν μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου.

 

3. Το Υπουργικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρωθυπουργό ή τον αναπληρωτή του και βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά μέλη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη υπέρ της οποίας ψήφισε ο Πρωθυπουργός.

 

4. Ο Πρωθυπουργός μπορεί να προσκαλέσει να συμμετάσχουν σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου υφυπουργοί ή να παραβρίσκονται άλλοι δημόσιοι λειτουργοί.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.