Νόμος 1440/84 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στις διατάξεις του νόμου 1338/1983 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

1. Στο άρθρο 1 παράγραφος 1 διαγράφεται η φράση: μετά την προσχώρηση της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες.

 

2. Στο άρθρο 1 παράγραφος 5 διαγράφεται η φράση: που εξεδόθησαν μετά την 31-12-1980 ή που πρόκειται να εκδοθούν.

 

3. Στο άρθρο 3 παράγραφος 1 αντικαθίσταται η φράση: του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 945/1979 με τη φράση: του άρθρου 4.

 

4. Καταργείται το άρθρο 4 και αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 4

 

1. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση του αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, ρυθμίζονται τα θέματα και λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή των κοινοτικών πράξεων, που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος νόμου. Στο πλαίσιο της εξουσιοδότησης ανήκει και η θέσπιση των αναγκαίων οργανωτικών και εκτελεστικών μέτρων, όπως είναι ειδικότερα η σύσταση νέων οργάνων, η ίδρυση θέσεων και ο καθορισμός αρμοδιοτήτων, διοικητικών διαδικασιών και κυρώσεων.

 

2. Χρονικό όριο χρήσεως της παραπάνω εξουσιοδότησης πλαισίου, που σκοπεί την εκπλήρωση κοινοτικών υποχρεώσεων, είναι η 31-12-1987.

 

3. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον εφόσον δεν υπάρχει πεδίο εφαρμογής των ειδικών εξουσιοδοτήσεων των άρθρων 1 και 2 του παρόντος νόμου.}

 

5. Στο άρθρο 5 αντικαθίσταται η φράση: με τα προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται βάσει του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 945/1979 προς εφαρμογή των πράξεων που εκδόθηκαν μέχρι την 31-12-1980 από τα όργανα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με τη φράση: με τα προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται βάσει του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.