Νόμος 1440/84 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος επιτρέπεται να δανείζει άτοκα το Ελληνικό Δημόσιο για να καταβάλει τα ποσά της αρχικής και της μελλοντικής, ειδικής ή γενικής αύξησης της συμμετοχής του στην ΕΤΕ, ΕΚΑΧ και Οργανισμό Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ, καθώς και τα ποσά της αναπροσαρμογής του κεφαλαίου της ΕΤΕ, ΕΚΑΧ και Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ. Τα δάνεια αυτά θα συνάπτονται με συμβάσεις μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο εκπροσωπείται από τον Υπουργό των Οικονομικών, και της Τράπεζας της Ελλάδος.

 

2. Τα ποσά των δανείων θα επιστραφούν από το Δημόσιο στην Τράπεζα μετά τη διάλυση της ΕΤΕ, ΕΚΑΧ και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ ή μετά την παύση της συμμετοχής την Ελλάδος στους Οργανισμούς αυτούς.

 

3. Τα ποσά των δανείων κατατίθενται στην Τράπεζα της Ελλάδος με τη μορφή πιστώσεως σε ειδικούς λογαριασμούς καταθέσεων που θα ανοιχθούν στο όνομα της ΕΤΕ και Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ και καταβάλλονται από αυτήν για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, ύστερα από εντολές του Υπουργού των Οικονομικών.

 

Τα ποσά των άτοκων δανείων για τη συμμετοχή της Ελλάδος στην ΕΚΑΧ κατατίθενται στο λογαριασμό που τηρεί η ΕΚΑΧ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ύστερα από εντολές του Υπουργού των Οικονομικών.

 

4. Με αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.