Νόμος 1416/84 - Άρθρο 58

Άρθρο 58: Εισφορά Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων υπέρ δήμων και κοινοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την εισφορά που επιβάλλεται στα αγροτικά προϊόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 4169/1961 (ΦΕΚ 81/Α/1961), όπως ισχύουν, το ποσοστό που αναλογεί στους δήμους και τις κοινότητες αποδίδεται απευθείας από τα δημόσια ταμεία στο δήμο ή την κοινότητα στην περιφέρεια του οποίου παράγονται τα προϊόντα.

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών ρυθμίζεται ο τρόπος απόδοσης του εσόδου της εισφοράς στους δικαιούχους δήμους και κοινότητες και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του άρθρου.

 

3. Κάθε διάταξη αντίθετη προς τις διατάξεις του άρθρου αυτού καταργείται. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από την 01-07-1985.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του νόμου 1491/1984 (ΦΕΚ 173/Α/1984).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.