Νόμος 1360/83 - Άρθρο 25

Άρθρο 25


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Αιτήσεις για επενδύσεις που υπάγονται στην κατηγορία της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του νόμου 1262/1982 είναι δυνατό να υπαχθούν στη ρύθμιση που προβλέπεται από την παράγραφο αυτή, μόνο εφόσον επανυποβληθούν σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του νόμου [Ν] 1472/1984 (ΦΕΚ 112/Α/1984).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.