Νόμος 1349/83

Ν1349/1983: Σύσταση Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 1349/1983: Σύσταση Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 52/Α/1983), 25-04-1983.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψηφίστηκε από τη Βουλή:

 

Άρθρο 1: Σύσταση

Άρθρο 2: Σκοπός

Άρθρο 3: Οργάνωση - Προσωπικό

Άρθρο 4: Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 5: Επιτροπές

Άρθρο 6: Εκπροσώπηση

Άρθρο 7: Διευθυντής του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Άρθρο 8: Πόροι

Άρθρο 9: Προγράμματα και Σχέδια Αντισεισμικής Προστασίας

Άρθρο 10: Διαχείριση - Απαλλαγές

Άρθρο 11: Οργάνωση - Προσωπικό

Άρθρο 12: Τροποποίηση διατάξεων του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών

Άρθρο 13: Τελικές διατάξεις

Άρθρο 14

Άρθρο 15: Επιβολή διοδίων και άλλα θέματα Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 18

 

Παραγγέλνουμε να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθεί ως νόμος του Κράτους.

 

Αθήνα 23-04-1983.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.