Νόμος 1239/82 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για εργασίες, επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, που διεξάγονται για λογαριασμό του Δημοσίου, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης μετά από παραχώρηση ή εργολαβία, ως εργοδότες θεωρούνται οι ανάδοχοι ή εργολάβοι. Στις περιπτώσεις αυτές η Δημόσια Αρχή το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης υποχρεούται, πριν από την κάθε εξόφληση ή οποιαδήποτε τμηματική καταβολή χρημάτων, να απαιτεί την προσκόμιση βεβαίωσης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για την καταβολή των οφειλόμενων προς αυτό ασφαλιστικών εισφορών ή άλλων συναφών οφειλών.

 

Στην αντίθετη περίπτωση θα παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό και θα καταβάλλει απευθείας στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 6 τίθεται όπως αντικαθίσταται με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του νόμου [Ν] 1902/1990.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.