Νόμος 1239/82 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Όλες οι εκκαθαρισμένες οφειλές του δημοσίου προς επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων και των εξαγωγικών επιτοκίων, συμψηφίζονται υποχρεωτικά με οφειλές των επιχειρήσεων αυτών προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων τρέχουσες ή απαιτητές δόσεις σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου αυτού ανεξάρτητα από τυχόν οφειλές τους προς το Δημόσιο ή άλλους τρίτους και αποδίδονται από το Δημόσιο κατευθείαν στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Η ισχύς των διατάξεων του προηγουμένου και αυτού του άρθρου αρχίζει από 22-01-1982.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.