Νόμος 1069/80 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Χρόνος ενάρξεως συμβολής Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η χρηματοδότησις εκ του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θα πραγματοποιείται συμμέτρως προς την υπό των οικείων Επιχειρήσεων χρηματοδότηση των μελετών και έργων είτε εξ ιδίων πόρων είτε εκ δανεισμού, εξαιρέσει του έτους συστάσεως των Επιχειρήσεων που θα συσταθούν δια του παρόντος κατά το οποίον ή συμβολή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων δύναται να προηγείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.