Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Άρθρο 961

Άρθρο 961


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αν το ζητήσει εκείνος υπέρ του οποίου έγινε ή εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση ή οποιοσδήποτε άλλος έχει έννομο συμφέρον, το αρμόδιο δικαστήριο του άρθρου 933 μπορεί, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 και επόμενα, να διατάξει να διορθωθεί το πρόγραμμα του πλειστηριασμού και να επαναληφθούν οι γνωστοποιήσεις του άρθρου 960, να επιβάλει και συμπληρωματικές δημοσιεύσεις σε εφημερίδες και να ορίσει συνάμα και την ημέρα του πλειστηριασμού. Η αίτηση είναι απαράδεκτη αν δεν κατατεθεί το αργότερο σε τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού. Οι προθεσμίες του άρθρου 960 παράγραφοι 1 και 2 αρχίζουν αφότου η απόφαση κατατεθεί στον υπάλληλο του πλειστηριασμού.

 

2. Ο υπάλληλος του πλειστηριασμού μπορεί, αν το κρίνει απαραίτητο, να κάνει πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού και συμπληρωματικές δημοσιεύσεις της περίληψης του προγράμματος, σε εφημερίδες, αν δεν υποβλήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 1 αίτηση και δεν αποφάσισε σχετικά το δικαστήριο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2298/1995 (ΦΕΚ 62/Α/1995).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.