Εγκύκλιος 2075/15

Εγκύκλιος 2075/2015 Συμπλήρωση εγκυκλίου με αριθμό 38525/2014 Μεταβατικές Διατάξεις νόμου 4269/2014 Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη ανάπτυξη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εγκύκλιος 2075/2015 Συμπλήρωση εγκυκλίου με αριθμό 38525/2014 Μεταβατικές Διατάξεις νόμου 4269/2014 Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη ανάπτυξη, 16-01-2015.

 

Με αφορμή ερωτήματα Υπηρεσιών επί των μεταβατικών διατάξεων των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων του νόμου 4269/2014, διευκρινίζουμε ότι για τις περιπτώσεις όλως εντοπισμένων - σημειακών τροποποιήσεων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων καθώς επίσης για περιπτώσεις διορθώσεων σφαλμάτων, ασυμφωνιών κ.τ.λ., για τις οποίες δεν απαιτείται η ανάθεση ή η εκπόνηση σχετικής μελέτης με βάσει τις διατάξεις του νόμου 3316/2005, ως εκκρεμείς διαδικασίες του άρθρου 13Α παράγραφος 2 νοούνται και οι περιπτώσεις για τις οποίες είχε ήδη γνωμοδοτήσει το αρμόδιο Δημοτικό Συμβούλιο πριν τη δημοσίευση του νόμου 4269/2014.

 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Τράπεζας Γης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.