Βασιλικό διάταγμα 15/10/1922 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα σχεδιαγράμματα και υπομνήματα διπλώνονται εις ακέραια φύλλα διαστάσεων 20 x 30 cm, έκαστον δε τούτων δέον να φέρει επί του προσθίου φύλλου του επιγραφήν εμφαίνουσα το είδος της εγκαταστάσεως, την τοποθεσία αυτής και το ονοματεπώνυμον του ιδιοκτήτου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 48Γ του νόμου 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.