Βασιλικό διάταγμα 15/10/1922 - Άρθρο 27

Άρθρο 27


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η εγκατάστασις δέον να είναι εφοδιασμένη δια καταλλήλων δεξαμενών επαρκούς χωρητικότητος μετά αντιστοίχου δικτύου διανομής του ύδατος εις τα διάφορα διαμερίσματα της οικοδομής, προς καθαρισμό αυτής και πρόληψη πυρκαγιών.

 

Οι ως άνω δεξαμενές δέον να είναι πάντοτε συμπληρωμένες δι' ύδατος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 48Γ του νόμου 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.