Βασιλικό διάταγμα 15/10/1922 - Άρθρο 16

Άρθρο 16


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Πάσα εγκατάστασις κινητήρα εσωτερικής καύσεως δέον να είναι εφοδιασμένη δι' ευρέος σωλήνα εκροής προς ασφαλή και αθόρυβη απαγωγή των αερίων καύσεως κατά τρόπον μη παρενοχλούντα τους περιοίκους.

 

Επιβάλλεται προς επίτευξη τούτου όπως ο σωλήνας της εκροής είναι εφοδιασμένος δια κατασιγαστικής συσκευής εκ των τελειότερων και ασφαλέστερων.

 

Ο σωλήνας εκροής δέον να υπέρκειται της στέγης της οικοδομής της εγκαταστάσεως ή της τυχόν γειτνιάζουσας τοιαύτης κατά 3 τουλάχιστον m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 48Γ του νόμου 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.