Βασιλικό διάταγμα 15/10/1922 - Άρθρο 13

Άρθρο 13


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι κινητήριες μηχανές δέον να εγκαθίστανται εντός ιδιαιτέρου θαλάμου, επαρκών διαστάσεων, ύψους δε τουλάχιστον 4 m, και να εδράζονται δια καταλλήλων θεμελιώσεων επί του στερεού εδάφους, κατά τρόπον αποτρέπονται την μετάδοση των δονήσεων επί του κτιρίου της εγκαταστάσεως ή των πέριξ οικοδομών.

 

Προς επίτευξη τούτου επιβάλλεται εν ανάγκη η πασσάλωσις του εδάφους και η από τούτου απομόνωσις της θεμελιώσεως του κινητήρα δια στρώματος εξ ελαστικής ουσίας (φύλλων φελλού, ελαστικού, άμμου μετά σανίδων κ.λ.π.).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 48Γ του νόμου 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.