Ανασγκαστικός νόμος 2520/40 - Άρθρο 12

Άρθρο 12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Δια την χορήγηση αδείας ιδρύσεως των μετρίων και μεγάλων σταυλισμών και εργοστασίων εν γένει, κατατίθεται παράβολον δραχμών τριακοσίων, δια δε τα λοιπά καταστήματα και μικρούς σταυλισμούς δραχμών εκατόν. Το παράβολον τούτο κατατίθεται επ' ονόματι του κατά τόπον αρμοδίου διευθυντού του Υγειονομικού Κέντρου, εν ελλείψει δε τούτου, επ' ονόματι του ιατρού του εκτελούντος την αστυνομική υπηρεσία, ως αποζημίωσις της οικείας επιτροπής.

 

Υποχρέωσις προς καταβολή του παραβόλου υφίσταται:

 

α) δια τις επιχειρήσεις και τα καταστήματα τα λειτουργούντα εις ολόκληρον την περιφέρεια της Διοικήσεως Πρωτευούσης,

β) εις πόλεις ένθα εδρεύει Υγειονομικό Κέντρον και

γ) εις πόλεις άνω των 5.000 κατοίκων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο είναι το παλιό 13.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.