Ανασγκαστικός νόμος 2344/40 - Άρθρο 12

Άρθρο 12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εκτέλεσις επί του αιγιαλού ή της παραλίας έργων εξυπηρετούντων βιομηχανικούς, εμπορικούς ή άλλης φύσεως σκοπούς, περί ων προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις, γίνεται πάντοτε κατόπιν αποφάσεως του υπουργού των Οικονομικών, εκδιδομένης μετά σύμφωνον γνώμη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και του κατά το άρθρο 26 του παρόντος νόμου συμβουλίου.

 

2. Εάν τα κατά την προηγούμενη παράγραφο έργα πρόκειται να εκτελεσθούν εντός της περιοχής ζωνών εμφανίσεως λουτροπόλεων και τόπων θερινής ή χειμερινής διαμονής, η εκτέλεσις αυτών γίνεται κατόπιν κοινής αποφάσεως του υπουργού Οικονομικών και του υφυπουργού Τύπου και Τουρισμού.

 

3. Δια των αποφάσεων, δι' ων επιτρέπεται η κατά το παρόν άρθρο εκτέλεσις έργων, δύνανται να τίθενται οιοιδήποτε όροι ή περιορισμοί δια λόγους ασφαλείας ή δημοσίας ανάγκης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 34 του νόμου 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/2001).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.