Απόφαση p1-617/95

Απόφαση Π1/617/1995: Καθορισμός ποσού του άρθρου 2 (παράγραφος 5 εδάφιο α) του νόμου 2286/1995


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση Π1/617/1995: Καθορισμός ποσού του άρθρου 2 (παράγραφος 5 εδάφιο α) του νόμου 2286/1995, (ΦΕΚ 223/Β/1995), 28-03-1995.

 

Ο Υπουργός Εμπορίου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα.

 

β) Του νόμου 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων.

 

γ) Του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 397/1988 (ΦΕΚ 185/Α/1988) Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

 

2. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εμπορίου Β3/356/1994 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εμπορίου (ΦΕΚ 567/Β/1994), αποφασίζουμε:

 

Εξαιρούμε από την κεντρική εκτέλεση, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορίου, τις προμήθειες για τις οποίες η ετήσια συνολική δαπάνη κατά κωδικό αριθμό είδους δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.000.000 δραχμών.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 14-03-1995

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.