Απόφαση 503007/76

Απόφαση 503007/1976: Περί κανονισμού σχέσεων ξενοδόχων και πελατών αυτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 503007/1976: Περί κανονισμού σχέσεων ξενοδόχων και πελατών αυτών, (ΦΕΚ 166/Β/1976), 09-02-1976.

 

Ο Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού

 

Έχοντες υπόψη τις διατάξεις:

 

1. Του άρθρου 4 του από [ΒΔ] 01-11-1938 βασιλικού διατάγματος περί προσόντων Ξενοδόχων και Ξενοδοχείων.

 

2. Του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1565/1950 ως ούτος κυρώθηκε δια του νόμου [Ν] 1624/1951 και συμπληρώθηκε δια των νομοθετικών διαταγμάτων [Ν] 3430/1955, [Ν] 4109/1960 και [Ν] 201/1974.

 

3. Την υπ' αριθμό 156/29-01-1976 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού,

 

Αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε τον Κανονισμόν τον αφορώντα εις τις σχέσεις των Ξενοδόχων και πελατών αυτών, έχοντα ως εξής:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 22

Άρθρο 23

Άρθρο 24

Άρθρο 25

Άρθρο 26

Άρθρο 27

 

Η παρούσα να δημοσιευτεί δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 

Εν Αθήναις τη 29-01-1976.

 

Ο Γενικός Γραμματέας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.