Απόφαση 46306/87 - Άρθρο p

Παράρτημα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νομαρχία

Δήμος / Κοινότητα __________

Αριθμός Πρωτοκόλλου __________

 

Άδεια

 

Ο Δήμαρχος / Πρόεδρος της Κοινότητας __________

 

1. Τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985 (νόμος 1577/1985).

 

2. Τις διατάξεις του από 02-03-1981 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 138/Δ/1981) περί των ληπτέων υπόψη στοιχείων και του τρόπου καθορισμού των όρων των προ της 16-08-1923 υφισταμένων οικισμών των στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ως και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτών.

 

3. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου __________ Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ __________) Εξουσιοδότηση Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων για έκδοση αδειών οικοδομής.

 

4. Την από __________ αίτηση του __________ που ζητά άδεια κατασκευής αποθήκης 30 m2 __________ στο οικόπεδό του που βρίσκεται μέσα στον οικισμό __________ που συνοδεύεται από πρόχειρο σκαρίφημα και αποδείξεις καταβολής κρατήσεων Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων και Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 

5. Το ότι η ιδιοκτησία που ζητούνται οι εργασίες αυτές βρίσκεται μέσα στα όρια του οικισμού __________ που προϋφίσταται του έτους 1923.

 

Χορηγούμε άδεια

 

__________ στον κ. __________ κάτοικο __________ για εκτέλεση των εξής οικοδομικών εργασιών χωρίς χρήση οπλισμένου σκυροδέματος για την κατασκευή αποθήκης διαστάσεων εμβαδού __________ και ύψους __________ όπως φαίνεται στο κατωτέρω σκαρίφημα στο οικόπεδό του στον οικισμό __________.

 

Η παρούσα άδεια ισχύει για 3 χρόνια δηλαδή μέχρι __________.

 

Ο Δήμαρχος / Πρόεδρος Κοινότητας

a.46406.87

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 5 της υπ' αριθμόν 60885/4983/1990 απόφασης (ΦΕΚ 656/Β/1990).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.