Απόφαση 32950/17 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Ειδικές περιπτώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Όταν ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής και οι Προϊστάμενοι των διευθύνσεών της κρίνουν ότι απόφαση, έγγραφο ή άλλη διοικητική πράξη είτε άπτεται πολιτικού ζητήματος είτε είναι μείζονος σπουδαιότητας, οφείλουν να απευθύνονται στον Συντονιστή, προκειμένου αυτός να κρίνει για την αρμοδιότητα υπογραφής.

 

Για έγγραφα, πράξεις ή εισηγήσεις που απευθύνονται σε Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς, Υφυπουργούς ή Γενικούς Γραμματείς, αρμοδιότητα υπογραφής έχει αποκλειστικά ο Συντονιστής.

 

Απόντος ή κωλυομένου του Προϊσταμένου της διεύθυνσης ή του τμήματος θα υπογράφει αρμοδίως ο νόμιμος αναπληρωτής του σύμφωνα με το άρθρο 87 του νόμου 3528/2007, όπως ισχύει.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.