Προεδρικό διάταγμα 9/9/93

ΠΔ 09-09-1993: Καθορισμός ζώνης ελεγχόμενης ανάπτυξης (ΖΕΑ) στην περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού Αφιδνών (νομού Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 09-09-1993: Καθορισμός ζώνης ελεγχόμενης ανάπτυξης (ΖΕΑ) στην περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού Αφιδνών (νομού Αττικής), (ΦΕΚ 1184/Δ/1993), 27-09-1993.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 99 παράγραφος 2 του νόμου 1892/1990 για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 101/Α/1990).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 10 (παράγραφος 2), 11 και 14 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 228/Α/1923), όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

 

3. Την Υ/1958/1992 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χρήστο Κατσιγιάννη και Γεώργιο Βουλγαράκη (ΦΕΚ 744/Α/1992).

 

4. Το 4074/1991 έγγραφο του Οργανισμού Αθήνας προς τους αρμόδιους φορείς.

 

5. Το 507669/1991 έγγραφο του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας.

 

6. Την 57/1991 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αφιδνών.

 

7. Τις 2/1991 (συνεδρία 28), 1/1991 (συνεδρία 30), 1/1991 (συνεδρία 32), 6/1991 (συνεδρία 44) και 2/1992 (συνεδρία 10) γνωμοδοτήσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας.

 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

9. Την 455/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 09-09-1993

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.