Προεδρικό διάταγμα 9/8/95 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Χρήσεις που υπάρχουν κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος και αντίκεινται στις διατάξεις αυτού απομακρύνονται: α) εντός 3 ετών, εφόσον πρόκειται για χρήσεις που λειτουργούν νόμιμα και δεν ρυπαίνουν, και β) εντός 1 έτους, εφόσον πρόκειται για χρήσεις μη νόμιμες ή που ρυπαίνουν.

 

2. Οι με οιονδήποτε τρόπο ρυπαίνουσες λειτουργίες υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του νόμου 1650/1986.

 

3. Άδειες που έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος εκτελούνται όπως εκδόθηκαν εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που έχει ολοκληρωθεί ο σκελετός της οικοδομής, μέχρι την ημερομηνία αυτή με την επιφύλαξη εφαρμογής των προηγούμενων διατάξεων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.