Προεδρικό διάταγμα 9/4/92b

ΠΔ 09-04-1992: Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία Πολιτιστικό Ίδρυμα Δωδεκανήσου Κλεόβουλος ο Λίνδιος Μνήμη Γεωργίου και Χρυσάνθης Παπαϊωάννου - Ζίγδη και κύρωση του οργανισμού αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 09-04-1992: Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία Πολιτιστικό Ίδρυμα Δωδεκανήσου Κλεόβουλος ο Λίνδιος Μνήμη Γεωργίου και Χρυσάνθης Παπαϊωάννου - Ζίγδη και κύρωση του οργανισμού αυτού, (ΦΕΚ 271/Β/1992), 17-04-1992.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις υπ' αριθμόν 2025/07-03-1991 και 2133/24-06-1991 πράξεις της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αμαλίας Θεοδωρικάκου - Νικολάτου, με τις οποίες ο Ιωάννης Γεωργίου Ζίγδης, σύστησε κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία Πολιτιστικό Ίδρυμα Δωδεκανήσου Κλεόβουλος ο Λίνδιος Μνήμη Γεωργίου και Χρυσάνθης Παπαϊωάννου - Ζίγδη και με έδρα την Αθήνα.

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων:

 

α) 95 και 98 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2039/1939,

 

β) 101 και 119 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα και

 

γ) 108 και 110 του Αστικού Κώδικα.

 

 

3. Τις από 01-10-1991 και 11-10-1991 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων. Με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

1. Εγκρίνουμε τη σύσταση του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία Πολιτιστικό Ίδρυμα Δωδεκανήσου Κλεόβουλος ο Λίνδιος Μνήμη Γεωργίου και Χρυσάνθης Παπαϊωάννου - Ζίγδη, η οποία έγινε από τον Ιωάννη Γεωργίου Ζίγδη με τις υπ' αριθμόν 2025/07-03-1991 και 2133/24-06-1991 πράξεις της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αμαλίας Θεοδωρικάκου - Νικολάτου. Το ίδρυμα τούτο αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και διέπεται από τις διατάξεις των παραπάνω συστατικών του πράξεων, του παρακάτω οργανισμού, του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2039/1939 και των διαταγμάτων που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν σε εκτέλεση του νόμου τούτου.

 

2. Κυρώνουμε τον οργανισμό διοίκησης και διαχείρισης του ιδρύματος τούτου, που αποτελείται από 13 άρθρα και καταχωρίζεται παρακάτω: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Διοίκησης και διαχείρισης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία Πολιτιστικό Ίδρυμα Δωδεκανήσου Κλεόβουλος ο Λίνδιος Μνήμη Γεωργίου και Χρυσάνθης Παπαϊωάννου - Ζίγδη.

 

Άρθρο 1: Μορφή - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα.

 

1. Το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία Πολιτιστικό Ίδρυμα Δωδεκανήσου Κλεόβουλος ο Λίνδιος Μνήμη Γεωργίου και Χρυσάνθης Παπαϊωάννου - Ζίγδη, που συστήθηκε από τον Ιωάννη Γεωργίου Ζίγδη με τις υπ' αριθμόν 2025/07-03-1991 και 2133/24-06-1991 πράξεις της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αμαλίας Θεοδωρικάκου - Νικολάτου, αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις των παραπάνω συστατικών πράξεων, του παρόντος οργανισμού, του Α.Ν. 2039/39, όπως κάθε φορά ισχύει ο νόμος αυτός και των διαταγμάτων που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν σε εκτέλεση του νόμου τούτου.

 

2. Έδρα του ιδρύματος είναι η Αθήνα και έμβλημά του η μορφή του Κλεόβουλου με τη φράση Μέτρον Άριστον.

 

3. Η σφραγίδα του ιδρύματος είναι στρογγυλή και αναγράφει περιμετρικά, μέσα σε πλαίσιο, τις λέξεις Πολιτιστικό Ίδρυμα Δωδεκανήσου Κλεόβουλος ο Λίνδιος και στο μέσον αυτής απεικονίζει τη μορφή του Κλεόβουλου με τη φράση Μέτρον Άριστον ως και τις λέξεις έδρα Αθήνα.

 

Άρθρο 2: Σκοπός

 

Σκοπός του ιδρύματος είναι η προβολή και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Δωδεκανήσου.

 

Ειδικότερα οι στόχοι του ιδρύματος είναι οι εξής:

 

1. Η ανάληψη των αναγκαίων πρωτοβουλιών και επαφών προς κάθε αρμόδιο ημεδαπό ή διεθνή φορέα και η ηθική και υλική συμβολή του ιδρύματος, για:

 

α) Την ίδρυση στην Κω, σε συνεργασία με το Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα Κω (Δ.Ι.Ι.Κω), από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας Διεθνούς Κέντρου ιατρικής, όπου οι διαπρεπέστεροι γιατροί της υφηλίου θα μεταλαμπαδεύουν, μεταξύ άλλων, στους γιατρούς της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου, τα τελευταία επιτεύγματα της Ιατρικής επιστήμης.

 

β) Την ίδρυση στη Ρόδο από το Κράτος, σε συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς, ενός Διεθνούς Οργανισμού μεταπτυχιακών σπουδών, μελέτης και παρακολούθησης των εξελίξεων του Διεθνούς Ναυτικού Δικαίου, ως και μελέτης της ρύπανσης για την προστασία του περιβάλλοντος στη Μεσόγειο. Επίσης, την ανάληψη και στήριξη κάθε προσπάθειας σύστασης στη Ρόδο Διεθνούς Κέντρου Πολιτισμών της Μεσογείου.

 

γ) Την ίδρυση στην Πάτμο, σε συνεργασία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, την Εκκλησία της Ελλάδας και άλλους φορείς Κέντρου Συνάντησης και Συνεργασίας των Ορθοδόξων Εκκλησιών, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της αυριανής Ενωμένης Ευρώπης, ως και την ίδρυση από το Κράτος ενός Διεθνούς Μεταπτυχιακού Πανεπιστημιακού Ιδρύματος - που θα γίνει κέντρο μελέτης της Ορθοδοξίας και του Βυζαντινού Πολιτισμού.

 

δ) Την ίδρυση στο ακριτικό για την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα Καστελλόριζο ενός Κέντρου της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας για την καταστολή του λαθρεμπορίου ναρκωτικών.

 

ε) Την ίδρυση και εδραίωση σε άλλα νησιά της Δωδεκανήσου, ανάλογα με τις δυνατότητές τους και τις παρουσιαζόμενες ευκαιρίες, Διεθνών Οργανισμών, όπως π.χ. Διεθνές Κέντρο Σπογγαλιείας και μελέτης βυθού της Μεσογείου στην Κάλυμνο, εξέλιξη σε πραγματικό Κέντρο Φιλίας - Ειρήνης και Συνεργασίας των Νέων όλου του κόσμου στη Χάλκη. Επίσης, την καθιέρωση της 08-05-1945, ως Πανευρωπαϊκής Ημέρας Ειρήνης στη Σύμη.

 

στ) Την αξιοποίηση, ειδικότερα, των παλαιοντολογικών ευρημάτων νάνων ελεφάντων στην Τήλο, της γεωθερμίας στη Νίσυρο, των φυσικών λιμανιών της Λέρου, με δραστηριότητες ελλιμενισμού και ναυπηγικής, ως και άλλων δυνατοτήτων, που σχετίζονται με τη φυσική προίκιση των νησιών της Δωδεκανήσου.

 

2. Η αυθεντική συμπλήρωση της Ιστορίας της Δωδεκανήσου, με τη μέριμνα συλλογής στοιχείων και αρχείων, ιδιαίτερα της περιόδου της Ιταλοκρατίας, ως και η δημιουργία Κεντρικής Δωδεκανησιακής βιβλιοθήκης και η ενθάρρυνση νέων ερευνών και μελετών. Ιδιαίτερη μέριμνα θα καταβληθεί για την αξιοποίηση ή και απόκτηση αρχείων των αγωνιστών της απελευθέρωσης της Δωδεκανήσου.

 

3. Η διάσωση, καταγραφή και αξιοποίηση του Λαογραφικού πλούτου της Δωδεκανήσου, ήτοι λαογραφίας, λαϊκού βίου, γλώσσας, λαϊκής μουσικής και τέχνης, με ιδιαίτερη έμφαση στη μελέτη και προβολή του λαογραφικού θησαυρού της Καρπάθου, που συνδέει άμεσα τη σημερινή με τη Βυζαντινή και την Αρχαία Ελλάδα. Επίσης, η συντήρηση και αναστήλωση των Ιστορικών Μνημείων, Μοναστηριών και Κάστρων στα Νησιά (Ρόδος, Λέρος, Κάσος, Αστυπάλαια, Λειψοί κ.λ.π.), με ολική ή μερική χρηματοδότηση των απαιτούμενων μελετών και δραστηριοτήτων.

 

4. Η ανέγερση Μνημείων και αγαλμάτων, ιστορικών γεγονότων και προσωπικοτήτων στα Νησιά της Δωδεκανήσου.

 

5. Η ανάδειξη της δραστηριότητας των απανταχού Δωδεκανησιακών Παροικιών και η σύνδεσή τους με τη Δωδεκάνησο.

 

6. Η προβολή του σύγχρονου Δωδεκανησιακού πολιτιστικού, δυναμικού, καθώς και η ανάπτυξη του πολιτιστικού επιπέδου των Νησιών.

 

7. Η διενέργεια ερευνών και δημοσίευση μελετών αναγνωρισμένης ποιότητος και αξίας, η έκδοση περιοδικών, η προκήρυξη διαγωνισμών και χορήγηση υποτροφιών κυρίως στους κλάδους της Ιστορίας, αρχαιολογίας, λαογραφίας και αρχιτεκτονικής σύμφωνα με τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2039/1939.

 

8. Η σύσταση Παραρτημάτων του Ιδρύματος, βιβλιοθηκών και Λαογραφικών Μουσείων, στα Νησιά της Δωδεκανήσου.

 

9. Η υποβοήθηση του έργου της Ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών Σωματείων Αθηνών - Πειραιώς και των άλλων Δωδεκανησιακών Οργανώσεων. Οι ανωτέρω στόχοι θα επιδιωχθούν με την ηθική κυρίως παρέμβαση του Ιδρύματος, ενώ η ίδρυση και λειτουργία των προβλεπομένων Κέντρων και Οργανισμών, ανάγεται στην αρμοδιότητα' των οικείων Ημεδαπών ή Διεθνών φορέων.

 

Άρθρο 3: Περιουσία - Πόροι

 

1. Η περιουσία του Ιδρύματος αποτελείται από:

 

α) Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου ονομαστικής αξίας σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) ECU, που αντιστοιχούν σε δέκα εκατομμύρια εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες (10.125.000) δραχμές.

 

β) Κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές, που καταλείπονται σ' αυτό.

 

γ) Κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο που θα περιέλθει στο ίδρυμα με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο.

 

2. Πόροι του ιδρύματος είναι:

 

α) Τα εισοδήματα από την εκμετάλλευση των περιουσιακών του στοιχείων και από την εν γένει δραστηριότητά του.

 

β) Οι τόκοι από τις καταθέσεις του σε Τράπεζες ή άλλους Πιστωτικούς Οργανισμούς.

 

γ) Εισφορές και συνδρομές οι οποίες όμως, δεν θα πρέπει να αναιρούν τον κοινωφελή χαρακτήρα του ιδρύματος.

 

Άρθρο 4: Διοίκηση

 

1. Το ίδρυμα διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τους:

 

1) Ιωάννη Γεωργίου Ζίγδη, ως Πρόεδρο

2) Γεώργιο Μιχαήλ Μιχαηλίδη Νουάρο, ως Αντιπρόεδρο

3) Μιχαήλ Βασιλείου Σακελλαρίου, ως Αντιπρόεδρο

4) Κωνσταντίνο Ιωάννου Αγαπητίδη, ως Γραμματέα

5) Φίλιππο Μιχαήλ Καλούδη, ως Ταμία

6) Εμμανουήλ Ιωάννη Κωνσταντινίδη

7) Εμμανουήλ Χριστοφόρου Κάσδαγλη

8) Σακελλάρη Εμμανουήλ Καρπάθιο

9) Δημήτριο Κωνσταντίνου Χατζηκωνσταντή.

 

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής με εξαίρεση τον ιδρυτή που είναι ισόβιος. Ο ιδρυτής ορίζει το διάδοχο του οποίου η θητεία θα είναι τριετής.

 

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζουν με πράξη τους, έπειτα από ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα και τον Ταμία με εξαίρεση το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο όπου τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από τον ιδρυτή.

 

4. Σε περίπτωση αποποίησης, παραίτησης, έκπτωσης, ανικανότητας, θανάτου ή αντικατάστασης, για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο, κάποιου από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η κενή θέση ζώντος του ιδρυτή, συμπληρώνεται από αυτόν. Μετά το θάνατο του ο τρόπος εκλογής καθορίζεται σύμφωνα με προϋπάρχουσα απόφαση του ιδρυτή, διαφορετικά με απόφαση των υπολοίπων μελών εφαρμοζόμενης της διάταξης του άρθρου 99 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2039/1939. Ένα τουλάχιστον από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πάντοτε απόγονος του Γεωργίου και της Χρυσάνθης Παπαϊωάννου - Ζίγδη εφ' όσον υπάρχει.

 

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα όποτε το ζητήσει ο Πρόεδρος ή τα δύο πέμπτα (2/5) από τα μέλη του, με γραπτή αίτησή τους προς τον Πρόεδρο, πάντοτε όμως έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου, η οποία θα ανακοινώνεται στα μέλη μέσα σε 5 ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

 

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Μεταξύ των παρόντων πρέπει υποχρεωτικά να είναι και ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

 

7. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη με την οποία συντάσσεται ο Πρόεδρος.

 

8. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και η κενή θέση αυτού συμπληρώνεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

 

9. Σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, στα οποία καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται από αυτό, καθώς και η γνώμη των μελών που τυχόν διαφωνούν. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη που μετέχουν στη συνεδρίαση.

 

10. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς αμοιβή. Δικαιούνται όμως οδοιπορικών ή άλλων εξόδων που δαπάνησαν για την εκτέλεση υπηρεσίας του ιδρύματος, εφόσον έγιναν έπειτα από ειδική εντολή του Προέδρου ή του Διοικητικού Συμβουλίου και αποδεικνύεται ότι πραγματοποιήθηκαν νόμιμα.

 

11. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με απόφασή του μετά από εισήγηση του Προέδρου, να απονέμει τον τίτλο του Επίτιμου Προέδρου, ή του Επίτιμου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, μετά από πρόταση του Προέδρου, να απονέμει τον τίτλο του Μεγάλου Ευεργέτη ή Ευεργέτη ή Δωρητή σε άτομα που προσέφεραν ή προσφέρουν σημαντικά περιουσιακά στοιχεία ή και υπηρεσίες στο ίδρυμα.

 

12. Ο Ιδρυτής απονέμει τον τίτλο του Επίτιμου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος στους:

 

1) Γιάννη Α. Μαγκλή, Συγγραφέα - Λογοτέχνη

2) Κώστα Γ. Βαλσάμη, Γλύπτη - Αντεπιστέλων Μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας.

3) Γεώργιο Α. Θέμελη, Μουσικό (Πιανίστα)

4) Ιωάννη Εμμανουήλ Γκίκα, τέως Διευθυντή Τύπου Ελληνικής Πρεσβείας στη Ρώμη

 

λόγω των εξαιρετικών υπηρεσιών τους προς τη Δωδεκάνησο.

 

Τα παραπάνω Επίτιμα Μέλη θα δικαιούνται να μετέχουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, χωρίς ψήφο, έχοντας, όμως τη δυνατότητα να εκφέρουν τη γνώμη τους πάνω σε οποιοδήποτε ζήτημα, που αφορά την πραγμάτωση των σκοπών του Ιδρύματος.

 

Άρθρο 5: Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία του ιδρύματος και γενικά αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση και στη λειτουργία του, τη διάθεση των πόρων αυτού, καθώς και για κάθε ενέργεια που σχετίζεται με την εκπλήρωση του σκοπού του, πάντοτε όμως με τις διατάξεις της συστατικής πράξης, του παρόντος οργανισμού του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2039/1939 και των διαταγμάτων που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν σε εκτέλεση του νόμου τούτου, και των λοιπών σχετικών νόμων και διαταγμάτων.

 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ειδικότερα:

 

α) Καταρτίζει, ψηφίζει και υποβάλλει κάθε χρόνο για έγκριση στην αρμόδια από το νόμο Αρχή (Υπουργό Οικονομικών ή Νομάρχη Αθηνών) τον προϋπολογισμό και απολογισμό του ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 101 και 102 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2039/1939 και του από [ΠΔ] 20-12-1939 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 552/Α/1939). Μαζί με τον απολογισμό, καταρτίζει, ψηφίζει και υποβάλλει και το γενικό Ισολογισμό του ενεργητικού και του παθητικού του ιδρύματος.

 

β) Αποφασίζει για το διορισμό του Διευθυντή ως και την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού του ιδρύματος, με την προϋπόθεση όμως ότι υπάρχει αντίστοιχη πίστωση στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του. Προσδιορίζει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τα ειδικότερα καθήκοντα του παραπάνω προσωπικού, καθώς και την αμοιβή του, σύμφωνα με τους όρους των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και τις διατάξεις γενικότερα της εργατικής νομοθεσίας.

 

γ) Αποφασίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του ιδρύματος.

 

δ) Αποφασίζει για την αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών.

 

ε) Διαχειρίζεται ελεύθερα κατά την κρίση του την περιουσία του ιδρύματος, τηρουμένων όμως των διατάξεων του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2039/1939.

 

στ) Με απόφασή του παρέχει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή και σε τρίτο πρόσωπο, μη μέλος, ειδικές και συγκεκριμένες εξουσιοδοτήσεις, που αφορούν την εκπροσώπηση του ιδρύματος, την άσκηση των συγκεκριμένων πράξεων διοίκησης και διαχείρισης και την εκτέλεση των αποφάσεών του, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση των εξουσιοδοτήσεων αυτών. Ειδικά για τον Πρόεδρο του, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να του αναθέσει την ενάσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του για ορισμένο χρόνο.

 

ζ) Μπορεί να συστήσει Γνωμοδοτικά Συμβούλια, Επιτροπές ή Ομάδες από ειδικά πρόσωπα της ελεύθερης εκλογής του, στα οποία να παραπέμπει για γνωμοδότηση κάθε ζήτημα, που αφορά την προαγωγή των σκοπών του ιδρύματος.

 

η) Μπορεί να συνεργαστεί με ημεδαπά ή αλλοδαπά ιδρύματα ή οργανισμούς.

 

θ) Δωρεές, που γίνονται προς το ίδρυμα στην αλλοδαπή, μπορούν, σύμφωνα με την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, να επενδύονται σε περιουσιακά στοιχεία στην αλλοδαπή, εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται από τις διατάξεις, που ισχύουν, για την προστασία του Εθνικού Νομίσματος.

 

Άρθρο 6: Αρμοδιότητες Προέδρου

 

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος:

 

α. Εκπροσωπεί τούτο στα Δικαστήρια, στις Αρχές, καθώς και στις σχέσεις του με κάθε τρίτο, αυτοπροσώπως ή με πρόσωπο που ορίζεται απ' αυτόν και εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

β. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, κηρύσσει την έναρξη και λήξη αυτών και διευθύνει τις συζητήσεις.

 

Οι προσκλήσεις για συνεδρίαση στέλνονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 5 τουλάχιστον μέρες πριν από τη Συνεδρίαση.

 

γ. Καταρτίζει, βοηθούμενος από το Γραμματέα, την ημερήσια διάταξη των θεμάτων που θα συζητηθούν, την οποία και υπογράφει. Θέμα που δεν περιλαμβάνεται σ' αυτήν δεν συζητείται, εκτός αν πρόκειται για επείγουσα υπόθεση και συμφωνήσει γι' αυτό η πλειοψηφία των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

δ. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα θέματα της συζήτησης. Μπορεί όμως, όποτε κρίνει σκόπιμο, να αναθέτει την εισήγηση διαφόρων θεμάτων σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ε. Αλληλογραφεί με τις αρχές και υπογράφει όλα τα έγγραφα του ιδρύματος προς τρίτους.

 

στ. Εκδίδει τα εντάλματα πληρωμής για κάθε δαπάνη που προβλέπεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.

 

ζ. Ασκεί εποπτεία και έλεγχο στο προσωπικό του ιδρύματος, εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ενεργεί σύμφωνα με τις ειδικές εξουσιοδοτήσεις και εντολές αυτού.

 

η. Επιμελείται κάθε θέματος, που αφορά το Ίδρυμα και την καλή λειτουργία του.

 

2. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένας από τους Αντιπροέδρους και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση αυτού.

 

Άρθρο 7: Αρμοδιότητες Γραμματέα

 

1. Ο Γραμματέας του 'Ιδρύματος:

 

α. Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο του ιδρύματος προς τρίτους.

 

β. Φροντίζει για τη σύνταξη των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

γ. Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία.

 

δ. Φυλάσσει τα έγγραφα, τα βιβλία (εκτός από τα διαχειριστικά) και τη σφραγίδα του ιδρύματος και ευθύνεται για την καταστροφή ή την απώλεια τούτων.

 

2. Ο Γραμματέας μπορεί, εφόσον κρίνεται αιτιολογημένα απαραίτητο από το Διοικητικό Συμβούλιο (λόγω ειδικών συνθηκών), να βοηθείται από υπάλληλο του ιδρύματος, την ευθύνη όμως για τις ενέργειες τούτου φέρει πάντοτε ο ίδιος.

 

3. Το Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση αυτού.

 

Άρθρο 8: Αρμοδιότητες Ταμία

 

1. Ο Ταμίας του ιδρύματος:

 

α) Εισπράττει όλα τα έσοδα τούτου, εκδίδοντας και υπογράφοντας σχετικές αριθμημένες διπλότυπες αποδείξεις.

 

β) Καταθέτει τα έσοδα του ιδρύματος, σε ένα από τα πιστωτικά ιδρύματα που ορίζονται στο άρθρο 73 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2039/1939, έχοντας την ευχέρεια να παρακρατεί από αυτά ένα μικρό ποσό, που είναι αναγκαίο για την πληρωμή έκτακτων και επειγουσών δαπανών του ιδρύματος, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην αρχή κάθε έτους.

 

γ) Εκτελεί κάθε πληρωμή με βάση νομίμως εκδιδόμενα εντάλματα,

 

δ) προβαίνει στην ανάληψη των καταθέσεων, ύστερα από έγγραφη εντολή του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

 

ε) Τηρεί και φυλάσσει τα διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία του ιδρύματος.

 

στ) Φροντίζει για την έγκαιρη κατάρτιση και υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο των σχεδίων προϋπολογισμού, απολογισμού και ισολογισμού του ιδρύματος.

 

2. Τον Ταμία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση αυτού.

 

Άρθρο 9: Καθήκοντα Διευθυντή

 

1. Ο Διευθυντής είναι επιστήμονας με εμπειρία στα θέματα, που σχετίζονται με την εκπλήρωση των σκοπών του Ιδρύματος. Μετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκτελεί τις αποφάσεις του και προΐσταται του προσωπικού του Ιδρύματος. Ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, η θητεία του είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί. Ο Διευθυντής μπορεί να ανακαλείται οποτεδήποτε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Είναι για την πρώτη τριετία από την κύρωση του οργανισμού του Ιδρύματος Διευθυντής ορίζεται ο Μηνάς Αλεξάνδρου Αλεξιάδης, Επίκουρος Πανεπιστημιακός Καθηγητής Λαογραφίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να διορίζει ως αναπληρωτή - διευθυντή πρόσωπο, που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα.

 

Άρθρο 10: Οικονομική διαχείριση

 

1. Η Οικονομική διαχείριση του ιδρύματος περιλαμβάνει ετήσια περίοδο, η οποία αρχίζει την 01-01-και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη διαχειριστική περίοδος αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης του σχετικού προεδρικού διατάγματος έγκρισης της σύστασης του ιδρύματος, η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται στην πρώτη συνεδρίασή του.

 

2. Η οικονομική διαχείριση γίνεται με βάση προϋπολογισμό και απολογισμό εσόδων και εξόδων, που καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 101 και 102 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2039/1939 και του από [ΠΔ] 20-12-1939 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 552/Α/1939).

 

Άρθρο 11: Βιβλία και στοιχεία

 

1. Το ίδρυμα τηρεί υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:

 

α) Βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας.

 

β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

γ) Βιβλίο λογιστικής παρακολούθησης, στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά και με λογιστική τάξη, όλα τα έσοδα και έξοδα του ιδρύματος που πραγματοποιούνται στη διάρκεια της χρήσης.

 

δ) Βιβλίο - μητρώο υποτρόφων, στο οποίο καταχωρίζονται τα ονόματα των υποτρόφων, η σχολή που φοιτούν, ο χρόνος και το ποσό της υποτροφίας κάθε υποτρόφου και τα λοιπά στοιχεία, τα οποία ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 34 του από [ΠΔ] 18-08-1941 κανονιστικού διατάγματος.

 

ε) Βιβλίο - μητρώο χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων και βραβείων.

 

στ) Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων (απογραφής) στο οποίο καταχωρίζεται κάθε περιουσιακό στοιχείο με λεπτομερή ανάλυση ή περιγραφή όπως κάθε μεταβολή τούτων, που γίνεται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

 

ζ) Στελέχη αριθμημένων διπλοτύπων αποδείξεων είσπραξης και ενταλμάτων πληρωμής, θεωρημένα από τον Πρόεδρο.

 

2. Εκτός από τα παραπάνω βιβλία και στοιχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την τήρηση και άλλων βιβλίων και στοιχείων, τα οποία κρίνει ότι είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση της διαχείρισης της περιουσίας του ιδρύματος και της εκτέλεσης των σκοπών του.

 

Άρθρο 12: Τροποποίηση Οργανισμού

 

Ο Οργανισμός του ιδρύματος μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρώσει με Προεδρικό Διάταγμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 98 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2039/1939 και 110 και 119 του Αστικού Κώδικα, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτού που λαμβάνεται με απόλυτο πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών του.

 

Άρθρο 13: Διάλυση του ιδρύματος - Τύχη περιουσίας αυτού

 

1. Το ίδρυμα διαλύεται όταν και όπως ο νόμος ορίζει.

 

2. Σε περίπτωση διάλυσης του ιδρύματος για οποιοδήποτε λόγο, η περιουσία του περιέρχεται στην Ακαδημία Αθηνών για την προβολή και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Δωδεκανήσου, τη χορήγηση υποτροφιών σε Δωδεκανήσιους επιστήμονες και σπουδαστές και άλλες ανάλογες ενέργειες. Στους Υπουργούς Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, και Πολιτισμού, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 09-04-1992

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.