Προεδρικό διάταγμα 75/92

ΠΔ 75/1992: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων πολεοδομικών εφαρμογών στο δήμο Μενεμένης (Νομός Θεσσαλονίκης)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 75/1992: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων πολεοδομικών εφαρμογών στο δήμο Μενεμένης (Νομός Θεσσαλονίκης), (ΦΕΚ 35/Α/1992), 03-03-1992.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 61 του νόμου 947/1979 Περί οικιστικών περιοχών (ΦΕΚ 169/Α/1979).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 333/Α/1983).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 (παράγραφος ι)δ) του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 437/1965 Καθορισμός και ανακατανομή των Υπουργείων (ΦΕΚ 157/Α/1965).

 

5. Τη σχετική πρόταση του δήμου Μενεμένης που διατυπώθηκε στην 225/1990 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και το γεγονός ότι όπως διατυπώνεται από την παραπάνω απόφαση υπάρχει δυνατότητα οργάνωσης κατάλληλης τεχνικής υποδομής.

 

6. Την υπ' αριθμόν 608/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 20-02-1992.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.