Προεδρικό διάταγμα 6/8/86 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 2 του από 12-05-1984 προεδρικού διατάγματος όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του από 16-02-1985 προεδρικού διατάγματος Τροποποίηση και συμπλήρωση του από 12-05-1984 προεδρικού διατάγματος κ.λ.π. (ΦΕΚ 58/Δ/1985), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Σε περίπτωση που υπήρχε σε ισχύ έγκριση καταλληλότητας γηπέδου από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού μέχρι της 27-06-1984 ημερομηνίας δημοσίευσης του από 12-05-1984 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 380/Δ/1984) και υποβληθεί εντός 6 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία πλήρης φάκελλος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση οικοδομικής άδειας εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι μέχρι τώρα διατάξεις του άρθρου 8 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

 

Στην περίπτωση αυτή δεν χορηγείται παρέκκλιση ως προς το συντελεστή δομήσεως.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.