Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 94

Άρθρο 94: Αμοιβή σύνταξης πρωτοκόλλου κανονισμού νέων τιμών μονάδας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παραπάνω αναφερόμενη αμοιβή επίβλεψης και επιμέτρησης δεν περιλαμβάνεται η αμοιβή του επιβλέποντα για τη σύνταξη πρωτοκόλλων κανονισμού νέων τιμών μονάδας, η οποία καταβάλλεται επιπρόσθετα.

 

2. Για τη σύνταξη πρωτοκόλλου κανονισμού νέων τιμών μονάδας που συνοδεύεται από ανάλυση τιμών και τιμολογίου για τις νέες εργασίες ορίζεται ποσοστό 0,50% επί της συνολικής αξίας τους, με νέες τιμές μονάδας, προβλεπόμενων εργασιών με συγκριτικό πίνακα, μετά την προσθήκη του ποσοστού οφέλους εργολάβου και την αφαίρεση της τυχόν εκπτώσεως της δημοπρασίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.