Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 76

Άρθρο 76: Αμοιβή σύνταξης πρωτοκόλλων κανονισμού νέων τιμών μονάδας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην προαναφερόμενη αμοιβή επίβλεψης και επιμέτρησης δεν περιλαμβάνονται η αμοιβή του επιβλέποντα για τη σύνταξη πρωτοκόλλων κανονισμού νέων τιμών μονάδας, η οποία καταβάλλεται επιπρόσθετα.

 

2. Για τη σύνταξη πρωτοκόλλων κανονισμού νέων τιμών συνοδευόμενων από ανάλυση τιμών και τιμολογίου για τις νέες εργασίες, ορίζεται ποσοστό 0,5% επί της συνολικής αξίας τους, για νέες τιμές μονάδας, που προβλέπονται με συγκριτικό πίνακα εργασιών μετά την προσθήκη του ποσοστού οφέλους εργολάβου και την αφαίρεση της τυχόν εκπτώσεως της δημοπρασίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.