Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 70

Άρθρο 70: Αμοιβή μελέτης προσθηκών, διαρρυθμίσεως και ελέγχου υφιστάμενων έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αμοιβή για τη σύνταξη μελέτης διαρρυθμίσεων ή προσθηκών με οποιαδήποτε έννοια, προσαυξάνεται κατά 25%.

 

2. Η αμοιβή για τον έλεγχο της επάρκειας υφιστάμενων έργων, κατόπιν εντολής του Εργοδότη, που γίνεται στα πλαίσια εκπονούμενης προμελέτης ή οριστικής μελέτης, είτε τα έργα αυτά εντάσσονται τελικώς είτε όχι στο σύνολο των έργων της μελέτης, καθορίζεται στο 20% της αμοιβής που προκύπτει για τη μελέτη των υφιστάμενων αυτών έργων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα άρθρα 3, 64, 65 και 66 του παρόντος, με προϋπολογισμό έργων Σ που θα εκτιμάται κατά το χρόνο σύνταξης του Προϋπολογισμού του σταδίου της όλης μελέτης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 70 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 38 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.