Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 58

Άρθρο 58: Καθορισμός αμοιβής επίβλεψης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η αμοιβή επίβλεψης της κατασκευής οδών και τεχνικών έργων τούτων, λιμενικών έργων, έργων πολιτικής αεροπορίας, κυκλοφοριακών κόμβων και αστικών οδών, σήμανσης και φωτεινής σηματοδότησης, ορίζεται σε ποσοστό της δαπάνης που πραγματοποιείται για τις εργασίες που θα εκτελεστούν με βάση το γενικό τύπο του άρθρου 2.

 

Οι συντελεστές κ και μ ορίζονται:

 

κ = 1,10 μ = 20,00

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 58 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 33 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.